Lưu trữ thẻ: ACC REG SKIN ELSU SỨ GIẢ TẬN THẾ

ACC REG SKIN ELSU SỨ GIẢ TẬN THẾ

Đăng ký tài khoản ngay để sở hữu Skin Elsu Sứ Giả Tận Thế trong Liên Quân Mobile. Trải nghiệm sức mạnh và phong cách độc đáo của Elsu, giữ vững vai trò Sứ Giả Tận Thế trong mỗi cuộc chiến, làm mới không khí và chinh phục thách thức trong thế giới Liên Quân […]